Vochtproblemen

Een vochtprobleem in een woning kan door diverse oorzaken ontstaan. De luchtvochtigheid kan te hoog zijn of optrekkend vocht dat vanuit de grond en de fundering in de muren trekt.De relatieve vochtigheid in een huis ligt normaal tussen de 40 en 60 procent. Met een hygrometer kan dit opgemeten worden. Vroeger waren er minder problemen met vocht omdat door de kieren en de enkele beglazing het huis vanzelf geventileerd werd. 

Optrekkend vocht

In ons land hebben we een hoog grondwaterpeil en een vochtig zeeklimaat. Op sommige plaatsen wordt de bodem zo vochtig dat de muren het vocht opzuigen.
Ook constructiefouten aan de woning kunnen optrekkend vocht veroorzaken of verkeerd geplaatste beluchtingsroosters.
Groene gevels zijn ook het gevolg van vochtproblemen.

Doorslaand vocht

Er zijn veel soorten lekkages. Denk aan waterlek, gaslek of warmtelek. Bij waterlekkage heb je vaak te maken met leidinglekkages, lekkages in sanitaire voorzieningen of lekkages aan het huis, bijvoorbeeld aan het dak of kozijnen.
De specialisten van Lekkage Pro detecteren zonder breken en hakken precies waar het lek zit. Met geavanceerde apparatuur controleren zij op diverse manieren de leidingen of andere lekkageplaatsen.

Condensvorming

Condensatievocht ontstaat door vocht in de lucht afkomstig van wat wij in een huis doen: koken, douchen, wassen. Als er goed geventileerd kan worden is dat geen probleem maar als dit niet kan of er wordt onvoldoende geventileerd, dan slaat, bij een te hoge luchtvochtigheid, het vocht neer op oppervlakten die te koud zijn in huis.

Dectecteren van vochtproblemen

Net zoals bij lekkages gaat Lekkage Pro op zoek naar de oorzaak van de hoge luchtvochtigheid. Soms zal de conclusie zijn dat er meer en beter geventileerd moet worden, maar meestal zijn er andere maatregelen nodig.

Vochtmeters

Met een vochtmeter wordt de aanwezigheid van vocht gemeten. Deze methode is bruikbaar voor diverse materialen. Een te hoog vochtgehalte duidt niet altijd op een lekkage omdat sommige materialen zelf al vocht bevatten, denk aan hout. De specialist van Lekkage Pro weet precies welk vochtgehalte bij een bepaald materiaal hoort en kan daardoor snel ontdekken of de gevonden vochtwaarde te hoog is.

Warmtebeeldcamera

Naast een visuele inspectie kan met een warmtebeeldcamera een visueel beeld worden gemaakt van de vochtplek en wordt gemeten hoe hoog het verschil is tussen de temperatuur op verschillende delen van de betreffende muur.

GEEN LEK TE GEK. WACHT NIET, MAAR BEL BIJ HET VERMOEDEN VAN EEN LEKKAGE. LEKKAGE PRO SPOORT HET LEK OP ZONDER HAK- EN BREEKWERK.

Lekkage Pro

Als de oorzaak is gevonden dan ontvang je direct een conclusie, een advies en, als je dat wilt, de hele rapportage op papier.