Lekkage

Lekkage. Soms heb je direct door wat er aan de hand is, maar veel vaker heb je geen idee. Loodgieter bellen? Lekkage Pro raad je aan om eerst te onderzoeken waar het lek precies is, zodat je ook weet wat je moet laten doen.

Oorzaken lekkages

Er zijn veel soorten lekkages, denk aan water-, gas- of warmtelek. Bij waterlekkage heb je vaak te maken met leidinglekkages, lekkages in sanitaire voorzieningen of lekkages aan het huis, bijvoorbeeld aan het dak of kozijnen. De specialisten van Lekkage Pro detecteren zonder breken en hakken precies waar het lek zit. Met geavanceerde apparatuur controleren zij op diverse manieren de leidingen of andere lekkageplaatsen.

LEKKAGEONDERZOEK

Warmtebeeldcamera

Er zijn veel soorten lekkages, denk aan waterlek, gaslek of warmtelek. Bij waterlekkage heb je vaak te maken met leidinglekkages, lekkages in sanitaire voorzieningen of lekkages aan het huis, bijvoorbeeld aan het dak of kozijnen. De specialisten van Lekkage Pro detecteren zonder breken en hakken precies waar het lek zit. Met geavanceerde apparatuur controleren zij op diverse manieren de leidingen of andere lekkageplaatsen.

Vochtmeters

Met een vochtmeter kan de aanwezigheid van vocht gemeten worden. Deze methode is bruikbaar voor diverse materialen. Een te hoog vochtgehalte duidt niet altijd op een lekkage omdat sommige materialen zelf al vocht bevatten, denk aan hout. Lekkage Pro meet en weet precies wanneer een gevonden vochtwaarde te hoog is.

Kleurstof en UV

Bij de kleurstofmethode wordt er aan het water een ongevaarlijke en milieuvriendelijke kleurstof toegevoegd. Op de plaats van de lekkage is dit dan direct zichtbaar. Soms wordt er ook UV luminaat gebruikt. De kleur is dan alleen zichtbaar onder het licht van een UV-lamp.

Akoestische meting

Een lek in een waterleiding maakt dikwijls een ruisend geluid. Door op meerdere plekken te luisteren en het geluid te versterken zijn afwijkingen hoorbaar. Eventueel kan deze techniek aangevuld worden met andere methoden, zoals een veilig traceergas dat in de leiding wordt gespoten en door een ‘snuffelaar’ opgespoord wordt.

GEEN LEK TE GEK. WACHT NIET, MAAR BEL BIJ HET VERMOEDEN VAN EEN LEKKAGE. LEKKAGE PRO SPOORT HET LEK OP ZONDER HAK- EN BREEKWERK.

Lekkage Pro

Als de oorzaak is gevonden dan ontvang je direct een conclusie, een advies en, als je dat wilt, de hele rapportage op papier.